tisdag 27 november 2012

 

Krav från räddningstjänsten på upprustning av Gårda

Det kom precis ett vidarebefodrat mail med ett yttrande från räddningstjänsten i Göteborg. Det som har hänt är att räddningstjänsten har gjort en inspektion och krävt förbättringar gällande brandsäkerheten. Fastighetskontoret har då överklagat denna, detta överklagande avslogs i oktober 2012 vilket beytder att fastighetskontoret har tills den 30:e april 2013 på sig att fullfölja åtagandet från brandskyddsmyndigheten. Citerar kort ur detta mail (förtydligas: detta citat ska EJ läsas som en myndighetstext, utan mer som fria kommentarer):

"I Göteborg finns det över tusen landshövdingehus. De är byggda under en relativt lång tidsperiod och ser därför olika ut ur ett brandperspektiv (reglerna har förändrats under tiden). Olika hus haft olika ägare som i sin tur har skött underhållet på olika sätt. I samband med renoveringar eller byte av verksamhet har man genomfört vissa säkerhetshöjningar men dessa har också varierat. Följden är att vi har ett bestånd av hus som ser helt olika ut ur ett brandskyddsperspektiv. Vissa har vattensprinkler installerade i trapphusen, vissa har hus har nya dörrar, vissa hus är byggda utan fönster mot trapphusen m.m. Variationerna är alltså mycket stora. Det är vi på Räddningstjänsten som har tillsynsansvaret över brandskydd i befintliga byggnader. Traditionellt sätt har vi dock inte gjort tillsyner (förr hette de brandsyner) i flerfamiljshus utan det är något som vi börjat med på senare år. Det vi gör är att vi genomför en tillsyn där vi gör en samlad bedömning av brandsäkerhetsnivån. Om vi inte anser att nivån är skälig kan vi förelägga fastighetsägaren om åtgärder. Men, vi tillsynar varje år endast en bråkdel av alla flerfamiljshus som finns i Göteborg och därför kan det också finnas flerfamiljshus som har en lägre brandskyddsnivå än vad vi tycker är skälig. Så, sammanfattningsvis, det finns många anledningar till att brandskyddsnivån skiljer sig åt bland landshövdingehusen i Göteborg och det är inget "speciellt" med husen på Fabriksgatan."

Yimby publicerade nyligen en text om Gårda med rubriken Det urbana löftet. Intressantast är också alla synpunkter och kommentarer på inlägget. Det är tydligt att frågan om Gårda engagerar många och det är mycket glädjande. Jag nyper ett par korta citat med extra intressanta röster därifrån:

Signaturen Olof Antonson skriver: "En intressant aspekt är att husen är väldigt välbehållna (om än i behov av underhåll). Många landshövdingehus har renoverats till oigenkännlighet...Det gäller att hitta en balanserad nivå, "preservation is maintainance"....Med relativt små medel kan man göra ganska mycket om viljan finns. Det är nog där skon klämmer. De har bestämt sig för att det skall bli en yta för bussuppställning och parkeringsplats för Svenska Mässan, och då är det lätt hänt att bullerskärmar byggs på Örgrytesidan men "glöms bort" på Gårdasidan."

Signaturen Gunnar Einarsson skriver: "...Då kommunen äger husen, vilket per definition innebär att krav på profitmaximering saknas, så borde det för övrigt vara en smal sak att undvika exempelvis lyxrenovering. "

Signatur Johanna skriver: "Kan vi inte bara en gång för alla slå fast att det inte handlar om skicket på husen. Det går självklart att renovera dem. Och när de väl är upprustade kommer ingen att ifrågasätta varför man gjorde det. Det är sällan man hör folk klaga på de stadsdelar som räddades undan rivningarna, ex. Haga eller Gamla Masthugget. Tvärtom tillhör de de mest omtyckta och attraktiva stadsdelarna i hela stan.
Det är dags att kommunen tar ansvar för husen i Gårda som de låtit förfalla i så många år!"


Jag kan tänka att lite av den springande punkten här är att en skyddsmur, med överföljande glasdel för att skydda mot partiklar, det ska det sättas dit oavsett om det är hus som får vara kvar, eller om det ska byggas något annat på platsen. Det är bara cyniskt att inte sätta upp det redan nu. Eller, som tidigare, ganska många gånger har påpekats. Om man går på Yimbys yttrande om södra Gårda då kan man få både parkeringshus och bevarade landshövdingehus, om man nu vill.

Aktuell läsning är också Gårda kan räddas om viljan finns av Filip Laurits i Gårda boendeförening samt debattinlägget Gårda är mer än billiga bostäder av Kjell Björkqvist (FP).

Läs också vad Måns Hagberg skriver i en artikel på byggnadskultur att bo brevid en landsväg om hur man med relativt enkla medel sätter upp en 6mm tjock glasruta på utsidan av befintliga originalfönster för att få ner bullernivåerna. Detta är ett enkelt och litet ingrepp som inte kostar för mycket och heller inte förstör något och som definitivt skulle kunna vara aktuellt för husen i Gårda.


Följ gärna information om vad som händer på facebook i Bevara Gårda gruppen eller för kontakt, maila garda.boendeforening snabela gamail com

måndag 19 november 2012

 

Därför kommer landshövdingehusen i Gårda att rustas upp

Det är trevligt att göteborgsposten skriver om de fina landshövdingehusen i Gårda men oj så mycket tokigheter det var i den artikeln. Det var nästan som om den vore en partsinlaga istället för ett resultat av journalism.
Det är nästan så att man inte orkar bemöta tokerierna. Men vi kan väl ta några lite kort. Det gäller att känna till lögerna.

Myterna om buller och luftkvalitet

Mätaren som mäter luftkvalitet sitter under gångbron och 1 meter från motorvägen och Länsstyrelsen har sagt att placeringen av denna är olämplig (för att inte säga direkt felaktig då den ger felaktiga och överdrivna värden). Om man ändå litar på värdena så är inte värdena orsak för en riva hus, de värdena skall endast användas vid nybyggnation. Annars skulle vi få riva ytterligare 2000 hus i göteborg! Mer om detta på nätverket yimbys sida samt på Heiti Ernsts sida. Förmodligen kommer luftmiljön att förbättras något om knappa 8 veckor när trängselskatten införs i Göteborg

Tokerierna fortsätter. Ta en titt på bilden. Det finns ett väldigt gammalt fult retoriskt knep man kan ta till när fakta och riktiga argument inte hjälper till och det är lögnen. Det man kan göra sedan är att ständigt upprepa lögnen. Det här är vad vissa göteborgspolitiker och vissa journalister håller på med just nu. Upprepa lögnen tio gånger till. Eller femhundra gånger till. Till sist så börjar folk använda samma ord som lögnaren, eller rent utav tro att lögnen är sann. Förr om åren så hade man ju telefonkatalog, en del av denna utgjordes av tips från civilförsvaret i händelse av krig eller katastrofsituation. En av meningarna i den löd (fritt ur mitt minne):

Varje meddelande om att mobiliseringen skall avbrytas och motståndet upphöra är falskt.
Det gäller i allra högsta grad för Gårda!


Myten om att husen är i dåligt skick.

Man ska också komma ihåg att för precis ett år sedan så gjordes en mycket omfattande renovering av kv. Eken och Cedern i Gårda där gasspisar ersattes med elspisar. I samband med detta byte så bytte man även inkommande elledningar, stigarledningar till samtliga lägenheter samt alla proppskåp så att det blev moderna automatsäkringar i alla lägenheter också. Den här renoveringen lär ha kostat miljoner och den är redan gjord. (Visst, det hade varit trevligare att behålla gasspisarna, men tack ändå!) Man ska också komma ihåg att ett antal miljoner är redan nerlagt i form av total renovering av kv. Ekens tak, arbetena tog flera månader. Husen är med andra ord i mycket gott skick trots lite omålad fasad.

Enligt gällande detaljplan finns inga bostäder på platsen

Detta har att göra med att man i Göteborg redan har rivit 80% av all gammal bebyggelse och att detaljplanen är inaktuell. Det är lite tjurnackigt och ärkekorkat att driva igenom en detaljplan som är 50 år gammal. Dessutom nämns inte husen alls i detaljplanen, så även där är det ett faktafel. Kom ihåg vad jag skrev ovan...upprepa lögnen tillräckligt många gånger...


Läs också vad Johannes på Yimby skriver och vad Kjell Björkkvist, vice ordförande Fastighetsnämnden skriver.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]