söndag 1 februari 2015

 

Markanvisning för kv. Eken och Cedern i Gårda

Nu händer det saker!
Läs mer på Plan- och byggprojekt - Södra Gårda - Markanvisning för kvarteret Eken och Cedern. Ansökan om markanvisning lämnas senast 2015-02-26, så lite brinner det i knutarna. Gårda boendeförening har tidigare fört samtal med en potentiell köpare som är intresserad av att köpa de två husen för att renovera dem varsamt, men då inte fastighetsnämnden inte riktigt bestämt sig om de ville sälja eller inte så har det dragit ut på tiden. Men kanske klarnar saker nu. Om inte sidan finns kvar så kan du ta ner alla dokument från google drivehär.
Visst låter väl formuleringen bra? "Nu vill staden, tillsammans med en långsiktig förvaltare, ordentligt pröva möjligheterna för långsiktig bostadsanvändning och med hjälp av ny teknik och kreativa lösningar låta husen varsamt rustas upp." Vi håller tummarna kort och gott. Framför allt så hoppas vi att det också innebär att marken, som i dagsläget enligt stadsplanen sedan årtionden tillbaka benämns som "trafikmark" istället blir bostadsmark. Citerar några stycken till ur de länkade dokumenten:

Utveckling av området Fastighetsnämndens inriktning för fastigheterna är att husen i kvarteren Cedern och Eken ska kunna stå kvar över lång tid. De står som ett minnesmärke över den tid de byggdes. Lägenheterna utgör dessutom ett viktigt inslag tack vare låga hyresnivåer och fastighetsnämnden ser därför ett stort värde i husen ur ett bostadsförsörjningsperspektiv. Gällande detaljplan tillåter inga bygglovspliktiga åtgärder för bostadsändamål. Ambitionen är att ta fram en ny detaljplan för området med inriktning bostadsändamål. Långsiktig bostadsanvändning är dock i nuläget osäker och ett första steg är därför att ta fram förslag på hur framförallt miljö (luft, buller)- och riskfaktorer kan hanteras. Förslagen behöver konsekvensbeskrivas för att sedan förhoppningsvis leda till att en detaljplan kan påbörjas. Beslut om detta tas av Byggnadsnämnden. Fastighetsnämnden har nu för avsikt att markanvisa fastigheterna. Markanvisningen innebär en möjlighet att delta i detta första steg, dvs förberedande planering med mål att tydliggöra förutsättningarna för bostadsbebyggelse. Om det i detta första steg visar sig finnas förutsättningar för att starta en detaljplan övergår markanvisningen till att gälla även under fortsatt planarbete. Startdatum för denna detaljplan är inte bestämt i nuläget utan beror på genomförande och resultat av den förberedande planeringen.


Det här är stor skillnad i formuleringarna jämfört med hur det har låtit tidigare. Nu hoppas vi verkligen. Håller alla tummar. Och känner du något byggbolag, som har visioner och idéer och vill samarbeta med Gårda boendeförening, hör gärna av er.


Bilden är lånad från ett blogginlägg gjort av Josefine Larsson.


Efterlysning: Har du bott på Gårda? Har du några bilder, speciellt bilder inifrån lägenheterna från 70-80-90-talet? Vi vill gärna publicera någon bild. Maila då bevaragarda kanelbulle gmail.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]