onsdag 20 maj 2015

 

Glada nyheter

PRESSMEDDELANDE IDAG OM GÅRDA:

Ny strategi kan förbättra situationen för bostäder i Gårda. Botrygg Göteborg AB fick under dagens sammanträde i fastighetsnämnden en markanvisning för de bebyggda kvarteren Eken och Cedern i Gårda. Enligt ett beslut i fastighetsnämnden i februari förra året är inriktningen för de båda kvarteren att de varsamt ska rustas upp och fortsätta användas som bostäder. Lägenheterna är ett viktigt inslag i stadens bostadsutbud tack vare låga hyror och nämnden ser ett stort värde i husen ur ett bostadsförsörjningsperspektiv. Byggnaderna är dessutom ett minnesmärke från den tid de byggdes. Men just nu är marken som husen står på klassad som mark för bland annat trafikändamål och det krävs en ändring av detaljplanen för att det ska gå att rusta upp byggnaderna. För att en ändring ska kunna ske krävs att en lösning på de luft- och bullerproblem som nu finns samt riskfaktorer tas fram. Göteborgs Stad vill tillsammans med en långsiktig, erfaren förvaltare prova olika möjligheter till nya lösningar med hjälp av ny teknik och kreativitet. Valet föll på Botrygg Göteborg AB. För förmedling av kontakter: Sharon Raoufi, kommunikatör fastighetskontoret, sharon.raoufi@fastighet.goteborg.se 031 – 368 10 33.


Det finns även två artiklar. Dels så ska Gårda räddas med fortsatt låga hyror i Hem och Hyra men även en artikel i GP Gamla Gårda räddas.

Vi inväntar med spänning fortsättningen. Har gårdaborna lyckats? Eller blir det lyxsanering? Vi håller tummarna för att allt går rätt till.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]