fredag 9 oktober 2009

 

Det är dags att rusta upp gårda!

Det som händer just nu är att stadsbyggnadskontoret i göteborg arbetar med att sammanställa de synpunkter och förslag som har inkommit i "samråd" dvs synpunkter på Programsamråd för del av södra Gårda inom stadsdelen Gårda. Sammanställningen kommer att vara klar i slutet av oktober / början på november. Denna sammanställning är sedan beslutsunderlag för Gårdas framtid. Ingen vet exakt vad den innehåller. Men, det kan lika gärna vara så att förslaget blir att man väljer att riva och göra grusplan istället för parkeringshus (med tanke på vägverkets utsaga, se tidigare blogginlägg).
Kulturnämnden har yttrade sig i frågan. Men märkligt blir det om man läser hela dokumentet, där råder nämligen upp och nervända världen. Där står att Yrkande (S) (MP) Kulturnämnden 2009-02-17

"Göteborgs stadsplanering ska ge förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö och ett rikt stadsliv. Vi anser att förvaltningens förslag till utlåtande över programmet om södra Gårda ger en bra historik över området. Däremot delar vi inte förvaltningens synpunkter över programmet. Vid frågor som rör stadens framtid är det viktigt att noga väga för- och nackdelar mot varandra för att nå fram till en god balans."

Det låter kanske lite vagt, men låter iaf kritiskt till demolering och förstörelse av Gårda. Ännu mer upp och ner blir det om man läser vidare, Yrkande (M) (FP) (KD) skriver i samma kulturnämnd:

"De hus som gränsar till E6/E20 har i många år tillåtits förfalla och fastigheterna verkar vara i sådant skick att upprustningar, renoveringar och bullerdämpande åtgärder inte längre är effektiva. Rivning är nödvändig.


Här är det med andra ord (M) (FP) (KD) som är pigga på att riva, och inga fakta, bara tyckande. Men vänta lite nu. Varför råder omvända världen i kulturnämnden? För att de inte väger så tungt som politisk institution? Och åter igen, varför så lite fakta. Varför är det ingen som talar om att t. ex. hela taket på kv. Eken totalrenoverades år 2000 och är i perfekt skick (den totalrenoveringen var inte gratis). Och varför är det ingen, någonstans, som ställer frågan om det verkligen är okej att aktivt och medvetet missköta hus? Och varför låter sig folk luras att tro att bara en flagnande fasad säger något om husets skick? Är det ingen som förstår att det är vad de VILL att man ska se? Påpekas ska också göras att om det nu inte blir ett beslut om upprustning så blir det här den största omflyttningen av människor i Göteborg sedan rivnignen av stadsdelen Haga i Göteborg.

Intressant skrivet om MP:s ställning i frågan på 99our68. Även bloggen bios politikos tar också upp frågan. Eva Obenius (MP) har samlat en stor mängd med länkar om Gårdafrågan. Intressant läsning också är krönikan i GP med rubriken miljöpartiets dilemma.

Nu är det dags att tänka lite större. Det här BÖR ske med kvarteret Eken och kvarteret Cedern i södra Gårda, Göteborg:

* Måla utsidan av husen!

* Gör normalt underhåll av husen. Måla alla fönster (det gör man normalt sett lite oftare än en gång vart 20:e år).

* Ta bort klotter och städa utanför. (Klotter från parkeringsfickan utanför har klottersanerats och tagits bort, men klotter på husen låter man bannemej medvetet sitta kvar).

Det här är självklara och små saker. Det borde inte vara så svårt att få åtgärdat. Det är ingen som vill ha husen sönderrenoverade eller upprustade till oigenkännlighet, då går charmen förlorad.

Vill man göra lite större perspektiv så kan man lägga till önskemålet att bygga en ordentlig skyddsmur mot motorvägen plus ett högre bullerplank med glas översta delen så även ljus kommer in på gårdarna. Det här är rimligt och inte så dyrt. Med en ordentlig skyddsbarriär så blir både luftmiljö och bullermiljö bättre (trots att det som tidigare påpekats inte är värre än på många andra ställen, trots mätarens lite tokiga placering). På önskelistan kan man också skriva upp att göra om Fabriksgtatan till gågata, eller gata med betongtrekanter som förhindrar att fordon kör med full fart rakt igenom, det finns alternativa färdvägar.

Och hoppar vi 600 meter bort, till norra Gårda, då kan vi se att där byggs det både lägenheter och även kontorshuset vid Johan på Gårdas gata visar att det faktiskt både går att bo och arbeta nära vägen.

Etiketter: , , , , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]