söndag 3 november 2013

 

Debatten om det goda boendet

Jacob Hellström och Viktor Skogsberg har skrivit en sociologisk C-uppsats med titeln Det goda boendet -En kvalitativ studie av diskurserna kring bostadskvarteren i södra Gårda. Uppsatsen bygger dels på hur södra Gårda har beskrivits i media de senaste tio åren och dels på intervjuer med fastighetsägare och boende på södra Gårda. Hela uppsatsen finns att läsa HÄR. Det är slående hur mycket likhetstecken som finns från debatten under 60-70-talets rivningshysteri och framför allt hur många av de i beslutsposition idag. Man häpnar lite. Nästan som om tiden stått still när man hör argumenten. De inscannade insändarna och bilden från Gårda är lånade från facebookgruppen Bevara Gårda. Besök gärna remfabriken på Gårda, ett levande industrimuseum och längst upp finns även en modell över hur gamla Gårda såg ut.

Prova också Lantmäteriets tjänst med historiska ortofoton där man kan röra kartan i mitten för att se och förtydliga hur mycket av Göteborg som redan är försvunnet. Det är spännande och samtidigt lite sorgligt att se.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]