tisdag 2 februari 2010

 

Ödes-dagen Tisdagen den 9 februari 2010


Mycket talar för att frågan om södra Gårda kommer upp på dagordningen på byggnadsnämdens sammanträde just tisdagen den nionde februari 2010, dvs om precis en vecka. Den kommer då att "gå på samråd". Någon kan kanske förklara den kommunala beslutsordningen tydligare än mig. Men, har jag förstått rätt så är det som så att det som följer med i "samrådshandlingen" också det som beslut sedan baseras på. Med andra ord MYCKET viktigt.

Så nu är de dags att ta kontakt med politikerna i byggnadsnämnden. Och ring gärna, mail är så lätt att bara sortera bort med deleteknappen utan att läsa. Eller skicka ett brev, eller ett vykort till Byggnadsnämnden, Box 2554, 40317 Göteborg. Och, det behöver väl inte läggas till att man bör vara tydlig och trevlig i tonen.

Kort repetion av argumenten, och, låt oss klippa formuleringar ur stadsbyggnadskontorets egen skrift Program för del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg projektmål (sidan 13):

"1. Göteborgs roll i en växande region
Göteborg ska vara en attraktiv stad för människor och företag. Detta kan uppnås genom att regionkärnan förtätas och utvecklas"


Just därför ska vi INTE riva kvarteret Eken, Cedern eller Gårdaskolan då detta INTE leder till en förtätning av staden utan tvärtom en utglesning pga att människorna i lokalerna och husen som är hotade då måste flytta. Enda förtätningen som blir är en förtätning av biltrafiken. En förtätning av biltrafiken leder till sämre framkomlighet och sämre luft, är det verkligen önskvärt?

"2. Attraktiv stadsmiljö
Göteborgs planering ska ge förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö och ett rikt stadsliv. En attraktiv stad kännetecknas av komplexitet med blandning av funktioner, en visuell mångfald och möjligheter till möten mellan människor. Blandstad eftersträvas både vid omvandling av de centrala förnyelseområ-dena och vid komplettering av övriga områden. Människors möjligheter att röra sig och vistas i stadsrummen ska vara utgångspunkten i planeringen. Det blir allt viktigare att använda gröna"


Väl talat! Jag kunde nog inte ha sagt det bättre själv. Gårda med de två välbevarade landshövdingehusen från 1920-talet innebär ett mervärde för området, för svenska mässan och för Göteborg som helhet. Göteborgarna är stolta över sitt kulturarv och ser därför till att ta hand om sina gamla och unika landshövdingehus (eller hur är det med den saken?!). För besökare är det också intressant att se en äkta blandstad där man blandar fina trähus med en modern bebyggelse och en mässhall. Det är detta som är komplexiteten och mångfalden och blandstaden! (Jämför med om de genomför planerna och river, området kommer då att vara dött och fullständigt utan liv). Självklart ska husen målas så att de ser fina ut.

"6. Expansivt näringsliv
Under de senaste tjugo åren har näringslivet i Göteborgsregionen förändrats från att vara industridominerat till att bli alltmer kunskapsorienterat. Målet är att Göteborg ska skapa en stark och hållbar tillväxt, hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv genom att erbjuda goda etableringsförutsättningar för olika företag och verksamheter samtidigt som tillgängligheten till Göte-borg förbättras."

Nu till det fina. Det går UTMÄRKT att förtäta, att låta t. ex. svenska mässan växa OCH låta Gårda få finnas kvar utan att byggnader rivs. Det har lämnats in ett 20-tal olika förslag på hur man kan få låta mässan expandera OCH låta Gårda finnas kvar utan att riva något. Till exempel det förslag som Yimby GBG har lämnat in. Förslaget kan läsas i sin helhet HÄR men det finns ett otal andra förlsag att välja på eller hämta inspiration från om man vill tillgodose alla parters önskemål. Kort summering av förslaget:

"YimbyGBG:s alternativa förslag innebär att all befintlig bebyggelse bevaras. Istället anläggs ett parkeringshus i ca 5 våningar på den impedimentmark som finns mellan E6 och befintlig bebyggelse i kvarteren Gumsen, Lejonet och Cedern. Parkeringshuset byggs samman med det befintliga parkeringshuset i området. Denna bebyggelse fortsätter ut över ödetomten i den södra delen av kvarteret Lejonet, mot Fabriksgatan, där publika lokaler ordnas i gatuplanet (fig. 3). Sammanlagt ger detta ett tillskott på minst 500 parkeringsplatser. Parkeringshuset fungerar samtidigt som bullerskydd för bostadskvarteren."

"9. Mångfald, tryggt och mänskligt
Göteborg ska vara en trygg stad där alla kan känna tillhörighet i offentliga rum och ha möjlighet att mötas. Detta uppnås bl.a. genom en mer blandad stad med god utformning av stadens offentliga rum och där barriärer över-bryggs och stadsdelar binds samman.”


Det jag undrar över här är. Ger parkerade bilar automatiskt en slags trygghet? Är det någon som känner sig trygg i ett parkeringshus? Jag skulle snarare säga att det bidrar till otryggheten. Även därför bör man behålla befintlig bebyggelse.

Parkeringshus i Göteborg
Såväl Dagens Nyheter som Vägverket talar om att Göteborg är på väg mot trängselskatt. Formuleringen i Aftonbladet lyder "Passage ska kosta tio kronor. I dag klubbade kommunstyrelsen i Göteborg igenom ett förslag om trängselskatt" men sedan med tillägget att det måste gå igenom både kommunfullmäktige och regering innan det går igenom. Hur man än vänder och vrider på det så finns tecken på att det kommer att införas vägtullar i Göteborg vilket i sin tur gör att trafiken minskar. Det minskar i sin tur behovet av ytterligare ett parkeringsplatser mer än vad som redan finns.

Så snälla politiker. Visa lite handlingskraft. Visa att ni är lite stolta över Göteborgs kulturarv. Visa att ni är för utveckligen av Göteborg och för bevarande av kulturmiljö. Visa lite FRAMÅT-ANDA! Visa att ni tror på Göteborg! BEVARA GÅRDA! Jag vet att ni kan!

Dessutom. Rädda Gårda så kanske ni min och andra röster i höst. Tänk på det.

Etiketter: , , , , , ,


Kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]