måndag 30 augusti 2010

 

Loppis Gårda Boendeförening och hyressituationen
Enligt anslag som publicerades idag så verkar det som om spisar ska bli bytta från gasspisar till elspisar (se lappen i detta inlägg). Om man vill behålla sin gasspis då? Hur gör man då? Får man släpa gasolbehållare själv?

Det har precis bildats en boendeförening för de boende i kv. Cedern och Eken i Gårda. Boendeföreningen är tänkt att fungera som en juridisk motpart i förhandlingar. Gårda Boendeförening kan nås per mail:

garda.boendeforening SNABELA gmail punkt com

Bilden är från loppisen som ägde rum i Gårda i helgen. Tack till alla som hjälpte till och som köpte saker! GP har ett kort reportage från loppisen (men bilderna måste vara antingen tidigt när loppisen precis öppnat eller när det stängde, för det var bra många fler människor där iaf när jag var där och tog en kopp kaffe).

Fick också ett mail från Gårda Boendeförening, publicerar det här, det handlar om bostadssituationen i Göteborg och om hur man fortfarande låter lediga lägenheter i Göteborg stå tomma

"GBF och den orättvisa hyressituationen

Sedan Gårda Boendeförening bildades för snart två månader sedan, har ett av dess huvudsakliga syften varit att göra någonting åt den orättvisa hyressituationen som sedan länge råder i södra Gårda, men även i resten av Göteborg. Vi försöker finna gensvar hos kommunen och de högsta ansvariga i kommunstyrelsen, vilkens lyhördhet vi söker. Denna lyhördhet som ännu varit nästintill obefintlig.

Det är i huvudsak fastighetskontoret som visar sin nonchalans, då man ännu i denna skrivandets stund låter ett mångtal fullt beboeliga lägenheter i våra kvarter stå tomma, outhyrda. Utöver den efterfrågan som är så tydlig i och med de otaliga lägenhetsansökningar som pryder våra portgångar och trapphus, har de boende i Gårda enträget försökt byta till sig dessa lägenheter. Svaret har varit nej eller ja - mot förlorad besittningsrätt.

GBFs hållning är i första hand att dessa lägenheter måste hyras ut, i andra hand med förhandstur för dem som redan hyr i kvarteren Eken och Cedern. Idag, den 18 augusti, hölls kommunstyrelsens första möte efter semestern. I ett öppet brev som förutom till kommunstyrelsen även utgick till ett flertal tidningsredaktioner, uttrycker GBF vår allas belägenhet.

Att vinna de ansvarigas uppmärksamhet är inget som ingen försökt med tidigare. Det är väl snarare en stående vädjan från oss gårdabors sida. Men nu inför valet är det särskilt angeläget att åter föra frågan på tal. För efter valet kan klimatet vara ett helt annat.

Etiketter: , , ,


Kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]