måndag 30 augusti 2010

 

Loppis Gårda Boendeförening och hyressituationen
Enligt anslag som publicerades idag så verkar det som om spisar ska bli bytta från gasspisar till elspisar (se lappen i detta inlägg). Om man vill behålla sin gasspis då? Hur gör man då? Får man släpa gasolbehållare själv?

Det har precis bildats en boendeförening för de boende i kv. Cedern och Eken i Gårda. Boendeföreningen är tänkt att fungera som en juridisk motpart i förhandlingar. Gårda Boendeförening kan nås per mail:

garda.boendeforening SNABELA gmail punkt com

Bilden är från loppisen som ägde rum i Gårda i helgen. Tack till alla som hjälpte till och som köpte saker! GP har ett kort reportage från loppisen (men bilderna måste vara antingen tidigt när loppisen precis öppnat eller när det stängde, för det var bra många fler människor där iaf när jag var där och tog en kopp kaffe).

Fick också ett mail från Gårda Boendeförening, publicerar det här, det handlar om bostadssituationen i Göteborg och om hur man fortfarande låter lediga lägenheter i Göteborg stå tomma

"GBF och den orättvisa hyressituationen

Sedan Gårda Boendeförening bildades för snart två månader sedan, har ett av dess huvudsakliga syften varit att göra någonting åt den orättvisa hyressituationen som sedan länge råder i södra Gårda, men även i resten av Göteborg. Vi försöker finna gensvar hos kommunen och de högsta ansvariga i kommunstyrelsen, vilkens lyhördhet vi söker. Denna lyhördhet som ännu varit nästintill obefintlig.

Det är i huvudsak fastighetskontoret som visar sin nonchalans, då man ännu i denna skrivandets stund låter ett mångtal fullt beboeliga lägenheter i våra kvarter stå tomma, outhyrda. Utöver den efterfrågan som är så tydlig i och med de otaliga lägenhetsansökningar som pryder våra portgångar och trapphus, har de boende i Gårda enträget försökt byta till sig dessa lägenheter. Svaret har varit nej eller ja - mot förlorad besittningsrätt.

GBFs hållning är i första hand att dessa lägenheter måste hyras ut, i andra hand med förhandstur för dem som redan hyr i kvarteren Eken och Cedern. Idag, den 18 augusti, hölls kommunstyrelsens första möte efter semestern. I ett öppet brev som förutom till kommunstyrelsen även utgick till ett flertal tidningsredaktioner, uttrycker GBF vår allas belägenhet.

Att vinna de ansvarigas uppmärksamhet är inget som ingen försökt med tidigare. Det är väl snarare en stående vädjan från oss gårdabors sida. Men nu inför valet är det särskilt angeläget att åter föra frågan på tal. För efter valet kan klimatet vara ett helt annat.

Etiketter: , , ,


tisdag 17 augusti 2010

 

Gårda -en rätt go del av Göteborg!

Läs gärna vad Mark Isitt skrivit i GP under rubriken bilarna tog över stadslivet. Det hela är en välskriven jämförelse över vad Köpenhanm respektive Göteborg har gjort för stasbebyggelseförändringar de senaste 15 åren. Ett kort citat ur texten:

...fler parkeringsplatser ger mer biltrafik ger mindre attraktiva stadsrum ger färre besökare. Inte fler.
Det räcker att ta sig till Köpenhamn för att få tesen bekräftad. Där har man skurit ner antalet p-platser på gatumark med två till tre procent per år sedan 1968. Där finns i dag sju gånger större yta för fotgängare än för 30 år sedan. Gångtrafiken har ökat med 25 procent. En tredjedel av all arbetspendling sker nu på cykel. Och i dag rör sig fyra gånger fler människor i city.


Det här borde väl definitivt vara något Göteborg som evenemangsstad kan ta sig en funderare över?! Och det där med att försöka riva bostadshus i en tid med bostadsbrist, är det verkligen rätt?

Läs också vad Johannes Åsberg skriver på Yimby:s sida Rödgrönt Ja till blandstad i Gårda, uttalandena från byggnadsnämnden är nog lite försiktiga då det är valår. Få politiker vill ha frågan om södra Gårda som valfråga. Desto större anledning att se till att den blir det! Läs även krönikan skriven av Kjell Björkqvist (fp) Gårda/Mässan - Se möjligheterna och inte problemen. Kort citat ur denna krönika:

"Självfallet ska vi se till att Svenska Mässan får möjligheter att utvecklas men det behöver inte vara någon skillnad mot att låta Mässan utvecklas och att låta Gårdas bostäder vara kvar. Tvärtom så finns det för Svenska Mässan betydande fördelar om Gårda bevaras. Då får man en historisk miljö i närheten av Mässan där mässbesökare kan flanera och där det kan finnas kaféer och restauranger som anknyter till den gamla miljön.

Martin Joneskär (mp, byggnadsnämnden) skriver också en krönika på Yimby:s sida apropå Gårda med ett par tänkvärda kommentarer under rubriken framtiden för Gårda att det alternativa förslag som Yimby tagit fram faktiskt är fullt genomförbart och då tillåter BÅDE att husen får vara kvar OCH att man bygger parkeringshus (om man vill...). Det antyds lite att även socialdemokraterna har ändrat sig i frågan men på direkta frågor så får man inte helt tydliga svar.

Om jag ska tillåta mig att vara lite spekulativ så gissar jag att väldigt många inom (s)-ledningen fortfarande (av oklar/otydlig anledning) vill riva, men att man nu byter strategi inför valet. I en radiointervju i P4 i början på juni säger Mats Arnsmar (s, byggnadsnämnden Göteborg) tre intressanta saker. Det ena var att "man inte ska riva husen" men att man "inte ska ha dem som bostäder", plus det allra lustigaste av Arnsmar-citaten lyder "om jag fick välja på att bygga ett dagis och rusta upp husen i Gårda så blir det nog att bygga ett dagis".
Sedan när var det alternativen som gavs?
Hur menar han egentligen? Fakta-argumenten tryter och nu handlar frågan om södra Gårda mest om prestige? Hur man än vänder på det så måste både S och M vara tydligare i frågan om planer för Gårdas framtid.

Snart är det val. Fråga dina lokalpolitiker om kvarteret Cedern och kvarteret Eken i södra Gårda innan du röstar (familjebostäders hus, numera inte akut hotat, heter kvarteret Neptun). Det är väldigt tydligt att det här INTE är en traditionell höger eller vänsterfråga utan en fråga om vilket Göteborg vi vill ha och om vi bryr oss om vårt kulturarv (däribland landshövdingehusen i Göteborg) och vågar blanda gammalt och nytt.

Etiketter: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]